Lirik Lagu Mijil Macapat

Mijil

Poma kaki pada dipun eling
ing pitutur ingong
Sira uga satriya arane
Kudu anteng jatmika ing budi
Ruruh sastra wasisi,
Samubarangipun.