Lirik Lagu Macapat Pangkur Pl.6

Kali ini kula badhe ngepost tentang tembang macapat, amargi wau enjing kula dipun ajr bu guru kenj nembang macapat, namung kula mung latihan nembang "Pangkur" thox.
Ing ngingsor iki tuladhane..:


                   Pangkur Pl.6
Sekar pangkur kang winarna
Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip
Ala lan becik puniku
Prayoga kawruhana
Adat waton puniku dipun kadulu
Miwah ingkang tata krama
Den kaesthi siyang ratri
Nek panjenengan badhe download lagu meniko, klik tulisan download teng ngingsor iki.